Tiroid - Karaciğer - Prostat kanserleri

Prostat kanser tedavisi

İleri evre prostat kanserinde akıllı molekül ile Lu-177 atom tedavisi yeni bir tedavi umudu olarak Cerrahpaşa tıp fakültesi nükleer tıp anabilim dalında uygulanmaya başlamıştır..

Prostat kanseri ülkemizde erkeklerde görülen en sık ikinci kanserdir. Bu hastaların büyük kısmı, cerrahi tedavi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilmektedirler. Ancak, bu hastaların bir kısmı bu tedavilere rağmen ilerleyebilmektedirler. Çaresiz kalan bu hastalara radyoaktif lutesyum-177 (Lu-177) ile akıllı molekül verilerek atom tedavisi uygulanabilmektedir. İleri evrede olan bu hastalara ülkemizde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde üretilen ilaçla Lu-177 atom tedavisi uygulaması yapılmaya başlamıştır.

Lu-177 radyoaktif bir maddedir. Bu radyoaktif madde PSMA denilen moleküle bağlanmaktadır. PSMA damardan verildikten sonra vücuttaki prostat kanseri hücrelerini bularak yapışmaktadır. Beraberinde bulunan Lu-177 PSMA ile prostat kanserine girmekte ve kanser dokusunu ışınlamaktadır. Kanser dokusunu ışınlarken diğer dokulara zarar vermemektedir. Bu yöntem şu an sadece Almanyada 3 merkezde ve ülkemizde halen sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında uygulanmaktadır.

Akıllı moleküllerle Lu-177 atom tedavisi 5 yıldan daha uzun süredir başka kanserlerde uygulanmaktaydı. Bu süre zarfında 1000 den fazla tedavi uygulaması yapılmıştı ve halen yapılmaktadır. Bu tedavi uygulamaları sırasında hastaların yaşam kalitesini bozan hiçbir yan etki gözlenmemişti. Simdi bu tedavi uygulamalarımızı prostat kanseri tedavisine genişlettik. Tedavide kullandığımız ilaçlar nükleer tıp anabilim dalında TUBITAK ve Avrupa Birliği araştırma fonlarından alınarak kurulan laboratuarda üretilmektedir. Laboratuvarda Ecz. Meltem Ocak, Kim. Aslan Aygün, Dr. Emre Demirci ve Fiz. Nami Yayin ile birlikte çalışmaktayız. Hem görüntüleme hem de tedavi yaptığımız için ülkemizin sağlık ekonomisine de önemli katkılar yapmaktayız. Hem de hastalara yararlı olmaktayız. Tedaviler SGK kapsamında olduğu için hastadan hiç para almıyoruz. Hastaya mali yük getirmiyor. Hastalar 1 veya 2 gün özel odalarda yatırıyoruz. Sonrada normal yaşamlarına dönüyorlar. Hastalar yakın çevrelerine önemli miktarda radyasyon da vermedikleri için izole edilmeleri de gerekmiyor.
Tiroid kanseri tedavisiTiroid

Tiroid hastalıkları radyoaktif I-131 ile yaklaşık 60 yıldan beri tedavi edilmektedir. Bu süre zarfında milyonlarca insan radyoaktif madde olan I-131 ile tedavi edilmiştir. Bu tedavi yönteminin radyasyona bağlı olumsuz etkileri 60 yıldan beri araştırılmış ve herhangi bir bulgu saptanmamıştır.

Radyoaktif I-131 tiroid kanseri ve diğer tiroid hastalıklarında güvenle kullanılan bir yöntemdir. Radyoiyot tedavisi esasında kanser tedavisi için bir “model” tedavi yöntemidir. Çünkü sadece yok edilmesi istenilen dokuyu etkiler, uygulaması kolaydır, hastaya belirgin bir yan etki oluşturmaz ve çok ucuzdur. Ayrıca radyoiyotun vücuttaki dağılımı ve etkin olup olamayacağı sintigrafik görüntülerle değerlendirilebilir.

Kanser tedavisinde kullanılan diğer kemoterapötikler radyoiyotun yanına bile yaklaşamazlar. İlaç endüstrisi bu “model” tedaviye bakarak “hedeflenmiş tedavi” (targetted treatment) kavramını geliştirmiştir. Büyük ilaç şirketleri benzeri tedavi yöntemleri geliştirebilmek için büyük bütçelerle araştırmalar yapmaktadır. Yanda radyoiyot ile tedavi edilen bir tiroid kanseri olgusu görülmektedir. (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arşivinden). Radyoiyot tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında ilk kez 1954 yılında Batı Avrupadaki bir çok ülkeden daha önce başlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ülkemizin en büyük, Dünyanın da sayılı tiroid merkezlerinden biridir. Halen tedavi edilen binlerce hasta takip edilmektedir.


Tiroid kanseri için atom tedavisi alan hastaların haftalarca tecrit edilmeleri artık gerekmiyor

 

Karaciğer kanserleri

Radyoaktif maddelerin kanser tedavisinde kullanımına verilebilecek en gelişmiş örnek Y-90 ile mikroküre tedavisidir. Çok yakın bir zamanda kullanıma sunulan bu radyoaktif madde ile ameliyat edilemeyen karaciğer kanserleri çok etkin bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Katater denilen ince bir boru yardımıyla kanserli dokunun içerisine Y-90 içeren çok sayıda küçük küre bırakılarak kanser tedavi edilmektedir. Hastanın herhangi bir olumsuz etki hissetmediği bu tedavi yönteminde birkaç ay içerisinde kanserli doku ortadan kaldırılmaktadır.

Altta bu yöntemle tedavi ettiğimiz hastada karaciğerde bulunan kanser dokusunun ortadan kalktığı PET sintigrafisi görüntülerinde bariz biçimde izlenmektedir. (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arşivinden)

Karaciğer Kanseri